Simio Dorados (2011)

Simio Dorado 1
2011. Ink on paper.
48x65 inches | 121x165

Read More

Simio Dorado 2
2011. Ink on paper.
48x65 inches | 121x165

Read More

Simio Dorado 3
2011. Ink on paper.
48x65 inches | 121x165

Read More

Simio Dorado 4
2011. Ink on paper.
48x65 inches | 121x165

Read More

Simio Dorado 5
2011. Ink on paper.
48x65 inches | 121x165

Read More

Simio Dorado 9
2011. Ink on paper.
48x65 inches | 121x165

Read More

Simio Dorado 6
2011. Ink on paper.
48x65 inches | 121x165

Read More

Simio Dorado 7
2011. Ink on paper.
48x65 inches | 121x165

Read More

Simio Dorado 8
2011. Ink on paper.
48x65 inches | 121x165

Read More

Simio Dorado 10
2011. Ink on paper.
48x65 inches | 121x165

Read More

Simios Dorados
2011. Installation.
Read More

Simios Dorados
2011. Installation.
Read More

Simios Dorados
2011. Installation.
Read More

Simios Dorados
2011. Installation.
Read More

Simios Dorados
2011. Installation.
Read More

Simios Dorados
2011. Installation.
Read More

Simios Dorados
2011. Installation.
Read More